0

Klimatyzacja

Klimatyzator samochodowy służy do regulacji temperatury i wilgotności wewnątrz auta, w ścisłej współpracy z systemem jej ogrzewania i wentylacji.
Sprężarka klimatyzacji spręza gaz (freon) i pompuje go do skraplacza, zwanego potocznie chłodnicą klimatyzacji. Przechodzi w ten sposób w stan cieczy. Poprzez filtr i osuszkę trafia do zoworu regulującego dozowanie skroplonego czynnika chłodzącego do parowacza, gdzie odbiera on ciepło od powietrza, które dociera do wnętrza pojazdu. W termostatycznym zaworze rozprężnym następuje przejście w stan gazu. Wraca on do sprężarki zamykając cały obieg. Sprężarka klimatyzacji nie pracuje cały czas gdy mamy włączoną klimatyzację, ponieważ ma ona za zadanie stworzyć odpowiednie ciśneinie gazu oraz utrzymywać jego parametry. W celu odciążenia silnika jest ona wyłączana gdy nie musi sprężać gazu. (Układ elekrtomagnes – koło – sprzęgło, lub wewnętrzna regulacja pompy).

Klimatyzacja ręczna: po jej załączeniu przyciskiem A/C, jest regulowana przez kierowcę odpowiednim nastawieniem prędkości obrotowej dmuchawy wnętrza oraz odpowiednim ustawieniem rozdziału powietrza na żądane kierunki jego wlotu do kabiny. Zwiększenie prędkości pracy dmuchawy zwiększa odbiór chłodnego powietrza z parownika co w konsekwencji prowadzi do uzyskania w kabinie niższej temperatury.
Klimatyzacja automatyczna: w klimatyzacji automatycznej kierowca nastawia na sterowniku żądaną temperaturę , a układ automatycznie włącza w razie potrzeby klimatyzator, reguluje prędkość obrotową dmuchawy i steruje rozdziałem powietrza na odpowiednie kierunki jego wlotu celem osiągnięcia żądanej temperatury wnętrza kabiny. Ponadto kierowca może ingerować w działanie automatyki, wybierając ręcznie na sterowniku preferowane przez niego opcje (np. odmrażanie szyby przedniej).

W CZASIE UŻYTKOWANIA KLIMATYZACJI NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAMKNIĘTYCH OKNACH, PONIEWAŻ ZWIĘKSZA TO WYDAJNOŚĆ I UŁATWIA PRACĘ KLIMATYZACJI.
Sprawne działanie klimatyzacji obniża w lecie temperaturę i zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza w samochodzie. W chłodnych porach roku, kiedy szyby zawsze są pokryte skroploną parą, klimatyzacja je osuszy w ciągu kilka sekund i utrzyma w stanie suchym.

KONSERWACJA KLIMATYZACJI
Przegląd okresowy: Powinien się odbywać 1-2 razy w ciągu roku, szczególnie po okresie zimowym. Przegląd powinien być przeprowadzony przez profesjonalny serwis klimatyzacji. Należy unikać tak zwanych „złotych rączek” i ”lodówkowców”. Sprawdzenie systemu szczelności klimatyzatora. Sprawdzenie przewodów czynnika chłodniczego, ich połączeń, mocowania, szczelności i prowadzenia. Zanieczyszczony czynnik chłodniczy oczyścić albo wymienić. Wymienić filtr-osuszacz czynnika chłodniczego. Skontrolować pracę termostatycznego zaworu rozprężnego. Sprawdzić ilość czynnika chłodniczego-ewentualnie dopełnić. Sprawdzić funkcjonowanie sprężarki, szczelność, wydajność. Sprawdzić stan łożysk i wału sprężarki. Sprawdzić termostat i funkcjonowanie sterowania.
Przegląd co miesięczny: Wykonuje się go samemu. Przynajmniej raz w tygodniu włączyć klimatyzacje na 10-15 min, aby zapobiec wysychaniu uszczelek i łożysk w sprężarce. (Tylko w przypadku pracy klimatyzatora następuje smarowanie sprężarki). Oczyścić mikrofiltr znajdujący się na zasysaniu powietrza obiegowego. W tym celu wyjąć materiał filtrujący i przedmuchać go sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu powietrza przez filtr w stanie zabudowanym.

Kategoria: Ogólne | Tagi: |
0

Łańcuchy śniegowe

KONSTRUKCJA TYPOWYCH ŁAŃCUCHÓW DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Łańcuch wykonany jest z najwyższej jakości stali szlachetnej, z drutu standardowej średnicy 3,55 mm. Szybki montaż jest możliwy przy pomocy elastycznego pierścienia z liny stalowej i specjalnego systemu naciągania bez konieczności najeżdżania na łańcuch. Szybki demontaż po odpięciu spinki mocującej. Łańcuchy zwiększają przyczepność do drogi poprzez zastosowanie czworokątnych ogniw oraz siatki w kształcie litery Y lub rombu. Obustronne używanie łańcucha umożliwia podwójny okres eksploatacji. Zwykle łańcuch zapakowany jest w praktyczną walizkę z tworzywa sztucznego.

Kategoria: Ogólne | Tagi: |